• Lorem ipsum

Netherlands

Shipping method

Order value

Delivery charge

Delivery time

Post NL / DHL

Up to € 49.99

€4.95

1-2 business days

Post NL / DHL

From € 50

Free

1-2 Business days

 

Belgium & Germany

Shipping method

Order value

Delivery charge

Delivery time

PostNL/DHL

Up to € 64.99

€7.95 

2-3 business days

PostNL/DHL

From € 75

Free

2-3 business days

 

Austria, Denmark, Italy & Spain

Shipping method

Order value

Delivery charge

Delivery time

PostNL/DHL

Up to € 99.99

€16,50

2-5 business days

PostNL/DHL

From € 100

Free

2-5 business days

 

France

Shipping method

Order value

Delivery charge

Delivery time

PostNL/DHL

Up to €69.99,-

 €12,95 

2-3 business days

PostNL/DHL

From €75,-

 Free

2-3 business days

 

Switzerland, Norway, Ireland, San Marino, Latvia & Estonia

Shipping method

Order value

Delivery charge

Delivery time

PostNL/DHL

Up to € 125

€24,95 

2-6 business days

PostNL/DHL

From €125,-

Free

2-6 business days

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 7 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Als het product nog dicht is (niet gebruikt) en in het originele verpakking. Betalen wij u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.